สูตรมาตรฐาน

STANDARD FORMULAS

เริ่มต้นผลิตขั้นต่ำ 20,000 บาท

ขั้นตอนการเลือกสูตรมาตรฐาน

 1. ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์สูตรมาตรฐาน พร้อมขอใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่
 2. ลูกค้าเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์จาก Supplier พร้อมติดต่อขอใบเสนอราคา
 3. ติดต่อ Supplier เพื่อออกแบบโลโก้และฉลากสินค้า พร้อมขอใบเสนอราคา
 4. ชำระเงินมัดจำเนื้อผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตสินค้าเป็นจำนวน 50% ของยอดเงินตามใบเสนอราคา
 5. บริษัทฯ ดำเนินการขอ อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ใช้ระยะเวลาประมาณ 20-30 วัน
 6. ดำเนินการผลิตสินค้า โดยใช้ระยะเวลาในการผลิตประมาณ 30 วัน
 7. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50 % หลังจากผลิตสินค้าแล้วเสร็จครบตามจำนวน
 8. บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งสินค้า หลังจากวันที่ลูกค้าชำระเงินงวดสุดท้าย ประมาณ 3 วันทำการ

ค่าบริการด้านการแบ่งบรรจุ

 • ค่าทำควาสะอาดบรรจุภัณฑ์ 1 บาท/ชิ้น
 • ค่าติดฉลาก 1-2 บาท/ชิ้น
 • ค่าแรงอื่นๆ เช่น ค่าพับกล่อง ค่าพับใบแทรก 0.5-5 บาท/ชิ้น
 • ค่าบรรจุ 1 บาท/ชิ้น
 • ค่าห่อพลาสติกหด 1-2 บาท/ชิ้น
 • ค่าสติกเกอร์ (ตามขนาด) 1-4 บาท/ชิ้น

เงื่อนไขและวิธีการเตรียมบรรจุภัณฑ์ กรณีให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการบรรจุสินค้า

       ส่งบรรจุภัณฑ์, สติ๊กเกอร์ และกล่องเกินจากยอดสั่งผลิต จำนวน 5% สำหรับใช้ทดสอบ Compatibility Test และเก็บข้อมูล History ของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้วิเคราะห์และติดตามผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริการฟรีหลังการขายให้แก่ลูกค้า

โปรโมชั่นพิเศษ สั่งผลิตเดือนนี้ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป

ฟรี! ขึ้นทะเบียน อย. 1 ผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

DEVELOP FORMULAS

ค่าบริการ 3,500 บาท/สูตร*

โดยสามารถนำมาเป็นส่วนลดในการสั่งผลิตสินค้า เมื่อมียอดสั่งผลิตตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป

ขั้นตอนการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดพร้อมกรอกข้อมูลในใบ Requisition Form

2. รายละเอียดเงื่อนไขในการพัฒนาสูตร

 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูตร 3,500 บาท โดยสามารถนำมาเป็นส่วนลดในการสั่งผลิตสินค้าที่มียอดสั่งผลิตถึง 50,000 บาท
 • กรณีการพัฒนาเป็นการปรับสูตรจากผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของบริษัท เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนกลิ่นและเปลี่ยนสารสกัด ใช้เวลาพัฒนาสูตร 14 วัน
 • กรณีพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาสูตรจากตัวอย่างของลูกค้า ใช้เวลาพัฒนาสูตร 30 วัน
 • ส่งตัวอย่างให้ลูกค้าพร้อมใบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และใบประเมินความพึงพอใจ
 • ลูกค้ากรอกใบประเมินความพึงพอใจ ส่งกลับให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 • กรณีลูกค้าต้องการปรับปรุง ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะส่งรายละเอียดการแก้ไข ให้กับแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงสูตรตำรับใหม่
 • ลูกค้าสามารถปรับปรุงสูตรได้ 3 ครั้งโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. กรณีลูกค้า Approve สูตรผลิตภัณฑ์ แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะดำเนินการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (Stability Test)เป็นระยะเวลา 45 วัน

4. ลูกค้าเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์จาก Supplier พร้อมติดต่อขอใบเสนอราคา

5. นำตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกมาทดสอบความเหมาะสมระหว่างบรรจุภัณฑ์และเนื้อผลิตภัณฑ์ (Compatibility Test) เป็นระยะเวลา 45 วัน

6.ชำระเงินมัดจำเนื้อผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตสินค้าเป็นจำนวน 50 % ของยอดเงินตามใบเสนอราคา

7. ทาง บริษัทดำเนินการขอ อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า 20 – 30 วัน

8. ดำเนินการผลิตสินค้า โดยใช้เวลาในการผลิตประมาณ 30 วัน

9. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50 % หลังจากผลิตสินค้าเสร็จ

10. จัดส่งสินค้า ซึ่งลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในระยะเวลา 3 วันทำการ โดยนับหลังจากวันชำระเงิน

ค่าบริการด้านการพัฒนาสูตรและเอกสารต่างๆ

– พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง 3,500 บาท/สูตร
– จดแจ้ง อย. 1,500 บาท/สูตร
– Certificate of Free Sale 1,000 บาท/สูตร
– ตรวจวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง อื่นๆ อ้างอิงเงื่อนไขของหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือ

NUTTAPAT TONGYIM

RESEARCH & DEVELOPMENT MANAGER