ด้วยการบริการที่จริงใจ ซื่อตรง เสมอต้น เสมอปลาย

ABOUT US

บริษัท ครีม่า คอสเมติคส์ แอนด์ สกิน แคร์ จำกัด เราคือบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะ ก่อตั้งจากกลุ่มบุคคลที่เริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดของกระบวนการผลิต สั่งสมประสบการณ์จนตกตะกอนเป็นความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพดีที่สุด บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้บริโภค โดยใช้ปัจจัยที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

VISION

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการบริการที่จริงใจ ซื่อตรง เสมอต้น เสมอปลาย พร้อมเต็มใจ ร่วมเป็นพันธมิตร สร้างสรรค์อุดมการณ์ สร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจ เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมอย่างเท่าเทียม

MISSION

  1. ให้ความสำคัญ กับการศึกษาค้นคว้า เพื่อเข้าถึงการพัฒนา ที่ได้คุณภาพ ทัดเที่ยมกับสินค้าในระดับสากล
  2. มุ่งมั่น ตั้งใจ สร้างสรรค์บริการที่ดี พร้อมรับฟังปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไข การบริการให้น่าประทับใจอยู่เสมอ
  3. เสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดสังคมธุรกิจ ที่มั่นคง แข็งแรง พร้อมที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกัน
  4. ปลูกสร้างจิตสำนึก การแบ่งปันที่เป็นประโยชน์กับสังคม โดยมีจุดเริ่มต้นจากภายใน ออกสู่ภายนอกองค์กร

oUR tEAM

NUTTAPAT TONGYIM

RESEARCH & DEVELOPMENT MANAGER

BHAT JUNSONTIGUL

ACCOUNT MANAGER

PHAPADA JANSONTIGUL

SALE MANAGER

ควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิต

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพดีที่สุด บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้บริโภค โดยใช้ปัจจัยที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

ทดสอบคุณภาพก่อนถึงมือลูกค้า

เราให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้า และทดสอบคุณภาพให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ทัดเที่ยมกับสินค้าในระดับสากล

Interior