ด้วยการบริการที่จริงใจ ซื่อตรง เสมอต้น เสมอปลาย

ABOUT US

บริษัท ครีม่า คอสเมติก แอนด์ สกิน แคร์ จำกัด เราคือบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะ ก่อตั้งจากกลุ่มบุคคลที่เริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดของกระบวนการผลิต สั่งสมประสบการณ์จนตกตะกอนเป็นความสามารถ และความคิดริเร่มสร้างสรรค์ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพดีที่สุด บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้บริโภค โดยใช้ปัจจัยที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

VISION

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการบริการที่จริงใจ ซื่อตรง เสมอต้น เสมอปลาย พร้อมเต็มใจ ร่วมเป็นพันธมิตร สร้างสรรค์อุดมการณ์ สร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจ เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมอย่างเท่าเทียม

MISSION

  1. ให้ความสำคัญ กับการศึกษาค้นคว้า เพื่อเข้าถึงการพัฒนา ที่ได้คุณภาพ ทัดเที่ยมกับสินค้าในระดับสากล
  2. มุ่งมั่น ตั้งใจ สร้างสรรค์บริการที่ดี พร้อมรับฟังปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไข การบริการให้น่าประทับใจอยู่เสมอ
  3. เสริมสร้างเครือข่ายทางธุระกิจ เพื่อให้เกิดสังคมธุรกิจ ที่มั่นคง แข็งแรง พร้อมที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกัน
  4. ปลูกสร้างจิตสำนึก การแบ่งปันที่เป็นประโยชน์กับสังคม โดยมีจุดเริ่มต้นจากภายใน ออกสู่ภายนอดองค์กร

oUR tEAM

NUTTAPAT TONGYIM

RESEARCH & DEVELOPMENT MANAGER

A strict teacher that has been teaching since the age of 16. Stella won't give you any slack, so you will have to do the very best work you've done in your life.

BHAT JUNSONTIGUL

ACCOUNT MANAGER

Donald has a PHD in both Computer Science and Design. His beginner course is a must see for any aspiring web professional who want to learn from the best.

PHAPADA JANSONTIGUL

SALE MANAGER

If there's someone who can explain anything, Gaby is the one. She teaches you not just how to do something, but why to do it this way and not the other.

ควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิต

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ทดสอบคุณภาพก่อนถึงมือลูกค้า

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Interior